22 Ιουνίου, 2024

Sectoral Collective Labour Agreement on the conditions of remuneration and working conditions of the employees of all types of tourist and food stores of the country (Duration 1.3.2023-28.2.2025)

Μετάβαση στο περιεχόμενο