23 Ιουλίου, 2024

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Σ.Σ.Ε. (24.10.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της ένωσης τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), με Π.Κ. 29/1.11.2022.

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 6/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της ένωσης τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) με Π.Κ. 2/29.7.2020

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ.) 2/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της ένωσης τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) με Π.Κ. 5/13.11.2020

Σχετικό έγγραφο

ΣΣΕ (28.3.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της ένωσης τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ραδιοφωνικών σταθμών ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) με Π.Κ. 5/29.3.2018

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το Φ.Ε.Κ. B 4938/2018

Σ.Σ.Ε. (19.2.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της ένωσης τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) με Π.Κ. 2/23.2.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο