27 Σεπτεμβρίου, 2022

Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 6/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της ένωσης τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) με Π.Κ. 2/29.7.2020

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ.) 2/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της ένωσης τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) με Π.Κ. 5/13.11.2020

Σχετικό έγγραφο

ΣΣΕ (28.3.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της ένωσης τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ραδιοφωνικών σταθμών ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) με Π.Κ. 5/29.3.2018

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το Φ.Ε.Κ. B 4938/2018

Σ.Σ.Ε. (19.2.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της ένωσης τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) με Π.Κ. 2/23.2.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο