5 Δεκεμβρίου, 2023

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό

Σ.Σ.Ε (27.6.2023) μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος (Π.Σ.) και του πανελλήνιου σωματείου συμβασιούχων πυροσβεστών (ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π.) με Π.Κ. 13/27.6.2023

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε (19.5.2020) μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος (Π.Σ.) και της πανελλήνιας ομοσπονδίας πενταετούς υποχρέωσης συμβασιούχων πυροσβεστών (Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π.) με Π.Κ. 8/20.5.2020

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (17.5.2018) μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώμα-τος (Π.Σ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π.) με Π.Κ. 10/18.5.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (6.6.2016) μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος (Π.Σ) και της πανελλήνιας ομοσπονδίας  πενταετούς υποχρέωσης συμβασιούχων πυροσβεστών (Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π.) με Π.Κ. 8/7.6.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο