20 Ιουλίου, 2024

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021, με τίτλο «Προώθηση και Υποστήριξη των παιδιών Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις»

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2014-2021, με τίτλο «Προώθηση και Υποστήριξη των παιδιών Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις».

Σχετικό έγγραφο

Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης

Πίνακας Συναφούς Εμπειρίας Εταίρου

Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο