27 Μαΐου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ (700) ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.Σ.Ι.) του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο