15 Ιουλίου, 2024

Πρόσκληση για τη δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων

Πρόσκληση για τη δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογήν της υπό στοιχεία 9271/27-01-2013 (ΦΕΚ Β’ 524/03-02-2023) Κοινής Υπουργικής Απόφασης/ ΚΥΑ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχετικό έγγραφο

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο