19 Ιουνίου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας στα Αυτοτελή Γραφεία Συμβούλου Ακεραιότητας των Υπουργείων (άρθρο 23 παρ. 1 εδ. α’ του ν. 4795/2021)

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα
τυπικά προσόντα για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Συμβούλου Ακεραιότητας στα Υπουργεία
του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. α’ του ν. 4795/2021, με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην παρούσα πρόσκληση…..

Πρόσκληση

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο