16 Ιουλίου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

α) Με πρόσληψη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων
β) Με απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου με καθήκοντα Ειδικού Εμπειρογνώμονα και
γ) Με απόσπαση δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των λοιπών δικαιολογητικών λήγει την 15/07/2022.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο