21 Απριλίου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή ωφελούμενων στις ΣΥΔ ΑΜΚΕ ΘΑΛΠΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΘΑΛΠΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ»,  με απόφαση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΔΑ:64ΑΝ7Λ7-3ΚΑ) καλεί τους υποψήφιους ωφελούμενους να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στις δύο ΣΥΔ- ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ(«ΘΑΛΠΗ 1» και «ΘΑΛΠΗ 2») που βρίσκονται στην περιοχή της Ραφήνας. Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα άτομα με Αναπηρία άνω των 18 ετών.

 

Σχετικο έγγραφο 

Μετάβαση στο περιεχόμενο