16 Απριλίου, 2024

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια οθονών

Πρόσκληση σε νέο διαγωνισμό της συμφωνίας – πλαίσιο 2/2018 για σύναψη της τρίτης  εκτελεστικής σύμβασης προμήθειας 75 μονάδων του είδους Ε): ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΘΟΝΕΣ LED ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ (INCHES) ΑΠΟ 21,5” έως 23″ με υποστηριζόμενη ανάλυση 1920χ1080 ή μεγαλύτερη  (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ:100782) για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο