Μάι 12, 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια επιτραπέζιων Η.Υ.

Πρόσκληση σε νέο διαγωνισμό της συμφωνίας – πλαίσιο 2/2018 για σύναψη της τρίτης  εκτελεστικής σύμβασης προμήθειας μονάδων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop)-τυπικός με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 100264) για την  κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η.Υ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Skip to content