19 Μαΐου, 2024

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια επιτραπέζιων Η.Υ.

Πρόσκληση σε νέο διαγωνισμό της συμφωνίας – πλαίσιο 2/2018 για σύναψη της τρίτης  εκτελεστικής σύμβασης προμήθειας μονάδων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop)-τυπικός με προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ: 100264) για την  κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Η.Υ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο