23 Ιουλίου, 2024

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια επίπεδων οθονών

Πρόσκληση σε νέο διαγωνισμό της συμφωνίας – πλαίσιο 2/2018 για σύναψη της τρίτης  εκτελεστικής σύμβασης προμήθειας πέντε μονάδων του είδους ΣΤ): ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΟΘΟΝΕΣ LED  ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ (INCHES) ΑΠΟ 23” έως 24” ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1920Χ1080 ή  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ:101420) για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΘΟΝΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο