13 Απριλίου, 2024

Προληπτικός ιατρικός έλεγχος- πρώην MOBY LOVE

Στο πλαίσιο της προληπτικής δράσης για την προστασία της υγείας των εργαζομένων που είχαν εκτελέσει εργασίες στο πλοίο «AEOLOS», πρώην MOBY LOVE, παρέχεται η δυνατότητα ιατρικού προληπτικού ελέγχου και παρακολούθησης τους, λόγω της πιθανής έκθεσης τους σε βλαπτικούς παράγοντες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Έπειτα από ενέργειες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητήθηκαν και παρελήφθησαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά τα στοιχεία των συνεργείων που εκτέλεσαν εργασίες στο πλοίο και κλήθηκαν οι υπεύθυνοι των συνεργείων να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των εργαζομένων. 

Η πλήρης διασφάλιση υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας και απαραίτητη προϋπόθεση για την σύνδεση της ανάπτυξης της οικονομίας με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο