20 Ιουλίου, 2024

Προκηρύξεις για την πλήρωση 7 θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διεύθυνσεων του e-ΕΦΚΑ

Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις για την πλήρωση συνολικά επτά (7) θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διεύθυνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  (e-ΕΦΚΑ) με τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

1. Προκηρυσσόμενη θέση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης

Σχετικό έγγραφο

2. Προκηρυσσόμενη θέση Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων

Σχετικό έγγραφο

3. Προκηρυσσόμενη θέση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σχετικό έγγραφο

4. Προκηρυσσόμενη θέση Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας

Σχετικό έγγραφο

5. Προκηρυσσόμενη θέση Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σχετικό έγγραφο

6. Προκηρυσσόμενη θέση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης

Σχετικό έγγραφο

7. Προκηρυσσόμενη θέση Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο