14 Ιουλίου, 2024

Ναυτιλιακών – Πρακτορειακών επιχειρήσεων

Σ.Σ.Ε. (7.9.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών πρακτορείων και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας», με Π.Κ. 23/16.9.2022.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (15.5.2019) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών πρακτο-ρείων και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας» με Π.Κ. 9/24.5.2019

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 2392 Β

Σ.Σ.Ε. (21.11.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών πρακτορείων και Ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας» με Π.Κ. 15/22.11.2017

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 3789 Β

Μετάβαση στο περιεχόμενο