14 Ιουλίου, 2024

Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες)

Σ.Σ.Ε. (21.12.2022) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του άρθρ. 25 του ν. 27/1975» με Π.Κ. 32/22.12.2022

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (1.8.2018) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του άρθρ. 25 του ν. 27/1975» με Π.Κ. 14/2.8.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (7.4.2016) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του άρθρ. 25 του ν.27/1975» με Π.Κ. 6/12.4.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο