20 Ιουνίου, 2024

Πετρελαιοειδών

Σ.Σ.Ε. (27.7.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων όλης της χώρας, με Π.Κ 15/28.7.2023.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (22.4.2021) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων όλης της χώρας με Π.Κ 12/22.4.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (1.8.2019) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων» Π.Κ 12/6.8.2019

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ.) 1/2018 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου και Υγραερίων» με Π.Κ. 7/22.5.2018

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο