14 Ιουλίου, 2024

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (ΠΝΠ 1/5)

Η από 1/5/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2, μέρος Γ΄, του ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο