20 Ιουλίου, 2024

Παράταση του μέτρου αναστολής συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της Γουνοποιίας – Προθεσμίες υπεύθυνων δηλώσεων για τον μήνα Ιούλιο 2023

Παρατείνεται έως 30/9/2023 το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, που υλοποιείται από τον Ιούλιο 2022 έως και Ιούνιο 2023, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με την αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β΄3796) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο από 3/7/2023 για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούλιο 2023 από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2023 έως και 10/7/2023, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 3/7/2023 έως και 10/7/2023.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 11/7/2023 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο