19 Ιουνίου, 2024

Παράταση του διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ωρίμανσης και υλοποίησης έργων των φορέων υλοποίησης του Υπουργείου για δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Παράταση καταληκτικών ημερομηνιών (υποβολής-κατάθεσης Προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης) στο πλαίσιο διενέργειας του Διεθνούς Διαγωνισμού 28/2022, ο οποίος έχει ως σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ωρίμανσης και υλοποίησης έργων των φορέων υλοποίησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσον αφορά σε δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 169988 & 170225).

Έγγραφο παράτασης

Έγγραφο διακήρυξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο