15 Ιουνίου, 2024

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολούμενων (ΠΝΠ 20/3)

Άρθρο 8 «Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων» της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄ 83)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο