23 Ιουλίου, 2024

Π. Τσακλόγλου: Ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων του Υπουργείου Εργασίας για τη στήριξη σεισμοπαθών επιχειρήσεων και εργαζομένων του νομού Ηρακλείου

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στο σύνολο των μέτρων και των παρεμβάσεων που έλαβε από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Κρήτης από τις συνέπειες του σεισμού που έπληξε κυρίως την περιοχή του Αρκαλοχωρίου του νομού Ηρακλείου, αναφέρθηκε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια της απάντησης του σε σχετική επίκαιρη ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο κ. Τσακλόγλου επεσήμανε ότι «για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης από τους σεισμούς, έχει ήδη εκπονηθεί σχέδιο νομοθετικής διάταξης για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του φαινομένου σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους».

Αναστολές συμβάσεων εργασίας και επιδόματα ανεργίας

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο σχέδιο ρύθμισης προβλέπεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των περιοχών που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς- ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, από την ημερομηνία εκδήλωσης του φυσικού φαινομένου και κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους. Επίσης, δικαιούνται και την αναλογία δώρου Χριστουγέννων. Στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, η οποία υπολογίζεται επί του ονομαστικού τους μισθού (και όχι στο ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Επίσης, εκτός από την παροχή επιδομάτων ανεργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Διοίκηση του ΟΑΕΔ προέβη στην αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων και την αυτόματη δήλωση επιδοτούμενων ανέργων της ανωτέρω Περιφερειακής Ενότητας που έληξαν ή λήγουν στο χρονικό διάστημα από 27 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 17 Οκτωβρίου 2021.

Ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών

Επίσης, ο κ. Τσακλόγλου τόνισε ότι «κύριο μέλημά μας υπήρξε η ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της πληγείσας περιοχής. Για τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις:

α) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) Εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Άμεση στήριξη από τον e-ΕΦΚΑ

Στο πλαίσιο των στήριξης των σεισμόπληκτων η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχει προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Στην κατ’ εξαίρεση και χωρίς ραντεβού άμεση εξυπηρέτηση όλων των πολιτών -του ανωτέρω Δήμου από τις οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ από την Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ και από το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης του Αρκαλοχωρίου.
  • Στην κατ’ εξαίρεση και άνευ χρονολογικής σειράς, άμεση διεκπεραίωση κάθε μορφής αιτήματος και για όλα τα τέως ταμεία των ανωτέρω συμπολιτών προς τον e-ΕΦΚΑ. Δηλαδή, στην έκδοση συντάξεων, επιδομάτων και επίλυση άλλων ασφαλιστικών θεμάτων.
  • Στην κατ’ εξαίρεση επεξεργασία και διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών φακέλων των σεισμόπληκτων δημοτών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας σε ώρες και ημέρες μη εργάσιμες από κλιμάκια εργαζομένων που θα καλύπτουν γενικότερα τις αυξημένες ανάγκες αυτής της περιόδου.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο