23 Ιουλίου, 2024

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σ.Σ.Ε. (28.11.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ), με Π.Κ. 30/7.12.2022.

Σχετικό έγγραφο

ΣΣΕ (19.4.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με Π.Κ. 8/6.5.2022

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (15.4.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), με Π.Κ. 6/20.4.2022

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε.(5.10.2018) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΠΟΠ-ΟΤΑ) με Π.Κ.17/5.10.2018

Σχετικό έγγραφο 

Σ.Σ.Ε. (3.8.2018) για τους όρους και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ορισμένου Χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β΄Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών » με Π.Κ. 16/28.9.2018

Σχετικό έγγραφο 

Σ.Σ.Ε. (3.8.2018) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΠΟ-Ε-ΟΤΑ) με Π.Κ. 15/6.8.2018

Σχετικό έγγραφο 

Μετάβαση στο περιεχόμενο