18 Μαΐου, 2024

Ομιλία του κ. Γιώργου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας σε διαδικτυακή εκδήλωση της UNICEF στο πλαίσιο της Συμφωνίας «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί» (European Child Guarantee)

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιώργος Σταμάτης συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση (Roma Webinar) την οποία διοργάνωσε το Περιφερειακό Γραφείο της UNICEF στην Ευρώπη και την Ασία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί» (European Child Guarantee).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2022 και είχε τίτλο με τίτλο «European Child Guarantee. A Unique Opportunity for the Social Inclusion on Roma Children». Στόχος της συνάντησης ήταν η αμοιβαία ενημέρωση για την ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί (ECG), μέσω της ανταλλαγής διδαγμάτων και εμπειριών μεταξύ των χωρών και την παρουσίαση καινοτόμων πολιτικών, προγραμμάτων, υπηρεσιών και συμπεριληπτικών προσεγγίσεων για την ένταξη μειονεκτούντων παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά Ρομά και παιδιά από εθνοτικές μειονότητες.

Τη συνάντηση χαιρέτησαν ο κ. Nicolas Schmit, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εργασία και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, η κ. Virginie Lasserre, Εθνική Συντονίστρια της Γαλλίας για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά, ο κ. Philippe Cori, Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και η κ. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμμετείχαν ως ομιλητές κυβερνητικοί εταίροι και εθνικοί συντονιστές από τις χώρες πιλοτικής εφαρμογής Γαλλία, Βουλγαρία, Κροατία, Ιταλία, Σλοβακία και Ελλάδα. Συμμετείχαν, επίσης, εταίροι υλοποίησης και βασικοί εμπλεκόμενοι (οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκοί, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λπ.), εκπρόσωποι της ΓΔ Απασχόλησης και άλλων σχετικών διευθύνσεων της ΕΕ, καθώς και εκπρόσωποι του Περιφερειακού Γραφείου της UNICEF στην Ευρώπη και την Ασία (ECARO) και λοιπών γραφείων της UNICEF, συμπεριλαμβανομένων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Εκ μέρους της Ελλάδας, ο κ. Σταμάτης, στην ομιλία του με τίτλο «Παιδιά Ρομά και πολλαπλές μορφές αποστέρησης και αποκλεισμού – νέα Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030»,ανέφερε ότι οι υποβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης, το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής στην εκπαίδευση αποτελούν διαχρονικά σημαντικά εμπόδια για την κοινωνική ένταξη, συμπερίληψη, ίση συμμετοχή και ευημερία των παιδιών και νέων Ρομά, τα οποία κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν στον φαύλο κύκλο της πολλαπλής στέρησης και του συστημικού αποκλεισμού. Παρουσίασε το όραμα και τους τέσσερις (4) πυλώνες της νέας στρατηγικής, οι οποίοι εξειδικεύουν 27 συνολικά Θεματικά Μέτρα διαρθρωμένα για την ισότιμη ένταξη και συμπερίληψη των Ρομά, μέσα από ένα πλέγμα γενικών (mainstream) και ειδικών (targeted) δράσεων/ έργων, με βάση τις υφιστάµενες ανάγκες της οµάδας στόχου, κατόπιν ενεργούς συμμετοχής και διαβούλευσης µε εκπροσώπους των Ροµά, συμπεριλαμβανομένων και των νέων Ρομά και την κοινωνία των πολιτών. Τόνισε ότι, ως το 2030, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, στην ενδυνάμωση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση της συμμετοχής ειδικά των νέων και γυναικών Ρομά στην τοπική κοινωνία. Επίσης, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλοσυνεργασιών και συνεργειών με στρατηγικούς φορείς, όπως η UNICEF, για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων ένταξης των παιδιών Ρομά καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί (ECG), προκειμένου να βελτιωθούν οι ευκαιρίες συμπερίληψης των ευάλωτων παιδιών και με στόχο κανένα παιδί Ρομά να μην μείνει πίσω.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο