20 Ιουλίου, 2024

Οι διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σειρά διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή. Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων:

  • Εισάγονται τροποποιήσεις στην οργανωτική διάρθρωση του ΕΦΚΑ για τη βελτίωση της επιχειρησιακής του λειτουργίας ιδίως σε ό,τι αφορά στην απονομή των συντάξεων. Συγκεκριμένα, μεταφέρονται οι αρμοδιότητες που είναι σχετικές με την απονομή συντάξεων σε πρώην ταμεία (ιδίως αυτά του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων-ΕΤΑΑ) σε υπηρεσίες του Φορέα που κατά τεκμήριο διαθέτουν τεχνογνωσία για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή τους.
  • Διασφαλίζεται αφενός μεν η προστασία των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων στις αλυσίδες υπεργολαβίας, αφετέρου η ίση μεταχείριση μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε κράτη-μέλη της ΕΕ και αποσπούν εργαζομένους στην Ελλάδα στο πλαίσιο υπεργολαβίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται για τις αλυσίδες υπεργολαβίας και για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ (κυρίως κατασκευαστικές), η κοινή ευθύνη εργολάβου και υπεργολάβου έναντι του αποσπασμένου εργαζομένου για τη μη καταβολή των προβλεπόμενων αποδοχών ή των εισφορών, με περιορισμό της ευθύνης  στα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ εργολάβου και υπεργολάβου. Απώτερος στόχος είναι η αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού και καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των αποσπασμένων.
  • Προτείνεται η παράταση της έναρξης ισχύος του Οργανογράμματος του ΟΑΕΔ κατά έξι μήνες, γιατί βρίσκεται σε τελικό στάδιο η διαδικασία εκσυγχρονισμού του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη απορρόφηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την κατάρτιση και γενικά για τους σκοπούς του. Επιπλέον, οι αυξημένες ανάγκες διαχειριστικής τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης καθιστούν απαραίτητη την πρόβλεψη για τη στοχευμένη ενίσχυση του Οργανισμού με στελεχιακό δυναμικό.
  • Επιλύεται το τεχνικό θέμα που δημιουργήθηκε μετά τη θεσμοθέτηση (με το άρθρο 60 του Ν. 4808/2021) ως επιπλέον ημερών υποχρεωτικής αργίας της 1η Ιανουαρίου και των Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου). Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο η αμοιβή που δικαιούνται οι εργαζόμενοι για την απασχόληση κατά τις επίσημες αργίες (75% προσαύξηση επί των νομίμων αποδοχών) ρυθμίζεται μεταξύ άλλων με το ν.δ. 3755/1957, στις διατάξεις του οποίου δεν περιλαμβάνονται όμως οι δυο επιπλέον ημέρες υποχρεωτικής αργίας.  Η προτεινόμενη διάταξη έρχεται να συμπληρώσει τις σχετικές διατάξεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο