24 Μαΐου, 2024

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου

Σ.Σ.Ε. (15.12.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων νήσου Ρόδου, με Π.Κ. 1/24.1.2024.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (24.2.2021) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Ρόδου με Π.Κ. 1/26.2.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (29.8.2018) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Ρόδου» με Π.Κ. 2/5.9.2018

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο