21 Απριλίου, 2024

Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

Σ.Σ.Ε. (25.5.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης με Π.Κ. 1/25.5.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (23.5.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης με Π.Κ. 1/28.5.2019

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 2392 Β

Σ.Σ.Ε. (30.3.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης με Π.Κ. 2/3.4.2018

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 2392 Β

Σ.Σ.Ε. (11.4.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης» με Π.Κ. 1/12.4.2017

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (28.3.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης Π.Κ. 2/29.3.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο