13 Ιουνίου, 2024

Οδηγών φορτηγών – πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος

Σ.Σ.Ε. (28.9.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων – Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των βοηθών αυτών, με Π.Κ. 2/5.10.2023.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (14.2.2023) Κωδικοποιημένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2022, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων – Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των βοηθών αυτών, με Π.Κ. 1/16.2.2023

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (17.5.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων – Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των βοηθών αυτών με Π.Κ. 212065/19.5.2022

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (27.5.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων – Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των βοηθών αυτών με Π.Κ. 2/28.5.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε.(29.5.2019) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων – Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών» με Π.Κ. 2/3.6.2019

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (13.4.2018) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων – Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών» με Π.Κ. 1/17.4.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (4.5.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων – Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των βοηθών αυτών» με Π.Κ. 2/5.5.2017

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (23.3.2016) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων – Πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των Βοηθών αυτών» με Π.Κ. 2/26.5.2016

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο