22 Ιουνίου, 2024

Οδηγίες έκδοσης ΑΜΚΑ για δικαιούχους συμφωνίας αποχώρησης – Brexit

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου,  με εγκύκλιο του εξέδωσε οδηγίες για την απόδοση ΑΜΚΑ σε Δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης (BREXIT). Επισημαίνεται ότι οι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης δικαιούνται να εκδώσουν Α.Μ.Κ.Α. από τα Κ.Ε.Π. ή τα γραφεία Α.Μ.Κ.Α. του e-ΕΦΚΑ άμεσα, προσκομίζοντας:

α) την ειδική Άδεια Διαμονής 

β) ή την Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών για τη χορήγησή της 

γ) ή την Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

(α) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος, 

(β) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος, 

(γ) Δικαιούχοι Συνταξιούχοι. 

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι, απαιτείται και η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κωδικοποιημένη εγκύκλιο του ΑΜΚΑ.

Από 01.01.2021 μέχρι 30.06.2021 οι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης αιτούνται χορήγησης ειδικής Άδειας Διαμονής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση υπ’αρ. 4000/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄ 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος.

20.01.2021_ΑΔΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΜΚΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ Η.Β.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο