18 Ιουλίου, 2024

Nόμος 4756/2020 Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων

Με το άρθρο 76 του ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235) προσαυξήθηκε στο διπλάσιο, ειδικά για το μήνα Δεκέμβριο, η εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, υπέρ των οποίων ήταν σε ισχύ, κατά την 30ή Νοεμβρίου 2020, εγκριτική απόφαση χορήγησής της.

Ειδικότερα:

Nόμος 4756/2020 Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο