3 Μαρτίου, 2021

Nόμος 4756/2020 Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων

Με το άρθρο 76 του ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235) προσαυξήθηκε στο διπλάσιο, ειδικά για το μήνα Δεκέμβριο, η εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, υπέρ των οποίων ήταν σε ισχύ, κατά την 30ή Νοεμβρίου 2020, εγκριτική απόφαση χορήγησής της.

Ειδικότερα:

Nόμος 4756/2020 Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.

σχετικό έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Skip to content