13 Ιουνίου, 2024

Ναυπηγοεπισκευαστικών Εργασιών Ν. Αττικής

Σ.Σ.Ε. (27.3.2024) Συλλογική σύμβαση Ναυπηγοεπισκευαστικών Εργασιών, 2024 για εργασίες που γίνονται σε πλοία και πλωτά μέσα, στο ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στη ξηρά, για το διάστημα από 1/4/2024 έως 30/6/2025, με Π.Κ. 6/29.3.2024.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (14.6.2022) Συλλογική σύμβαση Ναυπηγοεπισκευαστικών Εργασιών, 2022 για εργασίες που γίνονται σε πλοία και πλωτά μέσα, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στη ξηρά, για το διάστημα από 15/07/2022 έως 31/12/2023, με Π.Κ. 17/1.7.2022.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο