18 Ιουλίου, 2024

Μηχανισμός στήριξης εργαζομένων (ΠΝΠ 14/3)

Η από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο