20 Οκτωβρίου, 2021

Μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων

Σ.Σ.Ε. 11.2.2019 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται με μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας με Π.Κ. 1/11.2.2019

Σχετικό εγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.)  9/2018 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης όλης της  χώρας με Π.Κ. 9/21.9.2018

Σχετικό έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Μετάβαση στο περιεχόμενο