14 Απριλίου, 2024

Μη κυρίων τουριστικών καταλυμάτων

Σ.Σ.Ε. (31.5.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα όλης της χώρας με Π.Κ. 13/14.6.2022

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (4.12.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα όλης της χώρας με Π.Κ. 12/28.12.2020

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (8.2.2019) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας» με Π.Κ. 1/11.2.2019

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής ΦΕΚ 1604 Β

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 6/2018 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)» με Π.Κ. 9/21.9.2018

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο