21 Μαΐου, 2024

Μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό (COVID-19) για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και τους Εποπτευόμενους Φορείς πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα, ο ευαίσθητος τομέας της πρόνοιας απαιτεί αυξημένη προστασία των πλέον ευπαθών ομάδων που φιλοξενούνται στις προνοιακές δομές από τον κορωνοϊό (COVID-19). Για την θωράκιση των δομών πρόνοιας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και πιο συγκεκριμένα η Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, καθ’ ύλην αρμόδια για τους φορείς αυτούς, προβαίνει σε σειρά ενεργειών πρόληψης της μετάδοσης και διασποράς του ιού. 

Πιο συγκεκριμένα οι ενέργειες αυτές αφορούν: 

α) Τους εργαζόμενους γονείς ατόμων με αναπηρία.

β) Τις ανοιχτές δομές πρόνοιας (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π., Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες Κ.Δ.Α.Π. – ΜεΑ, και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – Κ.Δ.Η.Φ).

γ) Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών.

 

Εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία

Ειδικότερα, για τους εργαζομένους γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως ηλικίας είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας, λόγω αναστολής της λειτουργίας των μονάδων αυτών, θεσμοθετείται κατόπιν έκδοσης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «άδεια ειδικού σκοπού» για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι συγκεκριμένες μονάδες, μέχρι την 10.4.2020, με την προϋπόθεση ότι ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

 

Ανοιχτές δομές πρόνοιας 

  1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ)

Κατόπιν Κοινής Υπουργικής Απόφασης το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία διευκρινίζεται ότι αναστέλλεται η λειτουργία των Κ.Δ.Η.Φ. και των Κ.Δ.Α.Π. – ΜεΑ για 14 μέρες, με ημερομηνία λήξης της αναστολής την 25η Μαρτίου 2020. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι προνοιακές δομές που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.   

  1. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.): Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται οδηγίες ως προς τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών με ασφάλεια, για την αποφυγή συνωστισμού, καθώς και για τα έκτακτα περιστατικά. 

Εντούτοις, κατά περίπτωση, συνιστάται η παραμονή των ηλικιωμένων στο οικογενειακό τους περιβάλλον, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, άλλως η παροχή υπηρεσιών από τα ΚΗΦΗ είτε κατ’ οίκον είτε εντός των δομών, εφόσον αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο.

  1. Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης: Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία τους, και τον μη συνωστισμό στους χώρους αναμονής. 

Δεδομένου ότι οι περισσότερες ανοιχτές δομές λειτουργούν με συγχρηματοδότηση πόρων, το Υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους

 

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 

Με επιστολή της στις διοικήσεις των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας η Υφυπουργός ζήτησε αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., τη διαμόρφωση πρωτοκόλλου για την προετοιμασία ειδικού χώρου απομόνωσης σε περίπτωση πιθανού κρούσματος, την αναστολή των επισκεπτηρίων και των ομαδικών ψυχαγωγικών/αθλητικών δραστηριοτήτων σε δομές παιδικής προστασίας για 15 μέρες, τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες, καθώς και συχνή απολύμανση των εγκαταστάσεων των παραρτημάτων. 

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της μετάδοσης και διασποράς του ιού στον τομέα της πρόνοιας: «Στις δομές της πρόνοιας φιλοξενούνται οι πλέον ευάλωτοι συμπολίτες μας, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες ή χρόνια νοσήματα και επιβαρυμένο ιστορικό που τους κατατάσσει στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους γονείς παιδιών με αναπηρία επεκτείνοντας την άδεια «ειδικού σκοπού», περιορίζουμε τη λειτουργία των ανοιχτών δομών στο απολύτως αναγκαίο και ενισχύουμε τη θωράκιση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ώστε να διαχειριστούμε όλοι μαζί αποτελεσματικά την παρούσα κατάσταση όπως διαμορφώνεται με την αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού στη χώρα μας».

Μετάβαση στο περιεχόμενο