27 Μαΐου, 2022

Μετάλλου (Βιοτεχνίας)

Σ.Σ.Ε. (25.10.2018) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κλπ. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας» με Π.Κ. 22/5.12.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (14.11.2016) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κλπ. Μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας», με Π.Κ. 3/15.3.2017.

Σχετικό έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Μετάβαση στο περιεχόμενο