21 Απριλίου, 2024

Μετάλλου (Βιοτεχνίας)

Σ.Σ.Ε. (25.10.2018) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κλπ. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας» με Π.Κ. 22/5.12.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (14.11.2016) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κλπ. Μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας», με Π.Κ. 3/15.3.2017.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο