18 Ιουλίου, 2024

Μ. Συρεγγέλα: Με το έργο Share στοχεύουμε στην ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το έργο Share – «Προωθώντας την  ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στις επιχειρήσεις και μια καλύτερη κατανομή της φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών» στοχεύει στη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών φροντίδας ανάμεσα στα δύο φύλα.

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση των παραδοσιακών και στερεοτυπικών έμφυλων ρόλων εντός της οικογένειας και στην προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, από τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφώσουν δωρεάν τα στελέχη τους σε θέματα ισότητας των φύλων στο εταιρικό περιβάλλον, καθώς και σε ζητήματα οργανωτικής κουλτούρας και πρακτικές που προωθούν τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν και θα εφαρμόσουν τέτοιες πολιτικές θα λάβουν ως επιβράβευση το Σήμα Ισότητας, που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν το προφίλ κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας και να υιοθετούν προοδευτικές πρακτικές που προβάλλουν ένα σύγχρονο εργοδοτικό προφίλ, προσελκύοντας έτσι ικανούς νέους/ες εργαζόμενους/ες και γυναίκες κάθε ηλικίας.

«Με το πρόγραμμα SHARE, στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τον πατέρα και το ρόλο του ώστε να αναλάβει ισότιμα το καθήκον της φροντίδας των παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων και αδύναμων μελών της οικογένειας. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα γυναικών και ανδρών, να ενισχύσουμε την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να συμβάλλουμε στην ευημερία των επιχειρήσεων  χτίζοντας ένα παραγωγικό εργατικό δυναμικό, κάθε φύλου, ηλικίας και βαθμίδας», τονίζει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε το σποτ του έργου SHARE, το οποίο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=u10NK2D_HVU

Σημειώνεται πως το έργο SHARE υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ως συντονιστή φορέα, σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ και τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (REC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα share.isotita.gr

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο