20 Ιουνίου, 2024

Μ. Συρεγγέλα: Ενισχύουμε τη θέση της γυναίκας σε όλους τους τομείς – Υλοποιούμε έργα και δράσεις που στοχεύουν στην πραγματική Ισότητα των Φύλων

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Η συμβολή της Γυναίκας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η σημασία του Στόχου #5»

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Τα δικαιώματα των γυναικών είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό, ωστόσο, το φαινόμενο των έμφυλων ανισοτήτων παραμένει. Για να το καταπολεμήσουμε απαιτείται διαδικασία μακρόχρονη, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουμε όλες και όλοι, γυναίκες και άνδρες, συλλογικά και ατομικά, κράτος και πολίτες, καθώς για την ευημερία μιας κοινωνίας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το σύνολο του πληθυσμού».

Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το CSR HELLAS, σε συνεργασία με την εταιρία INTERAMERICAN Α.Ε., με θέμα «Η συμβολή της Γυναίκας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η σημασία του Στόχου #5».

Σύμφωνα με την κ. Συρεγγέλα, «τις τελευταίες δεκαετίες οι γυναίκες έχουμε κατορθώσει πολλά. Μειώσαμε το εκπαιδευτικό χάσμα με τους άνδρες, διακριθήκαμε σε επαγγέλματα που θεωρούνται από την κοινωνία «ανδρικά», κάναμε και κάνουμε ασκήσεις ισορροπίας ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια και αποδείξαμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε ηγετικές θέσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα».

«Σήμερα για να ενισχύσουμε τη θέση της γυναίκας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, υλοποιούμε έργα και δράσεις που στοχεύουν στην πραγματική ισότητα των φύλων με απτές πρωτοβουλίες για την καθημερινότητα των γυναικών», ανέφερε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τονίζοντας πως «εκεί προσβλέπει και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων που θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα και θα βασίζεται στους πυλώνες-στόχους του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ε.Ε.».

«Η ισότητα των ευκαιριών προϋποθέτει την ισότητα των φύλων. Χωρίς αυτή την εξίσωση δεν μπορούν να δημιουργηθούν υγιείς συνθήκες ανάπτυξης. Καμία  οικονομία και κοινωνία δεν μπορεί αναπτυχθεί χωρίς να αξιοποιεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό της στο μέγιστο», κατέληξε η κ. Συρεγγέλα.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο