14 Ιουλίου, 2024

Local Sectoral Collective Labour Agreement on the Terms of Remuneration and Working conditions of Hotel Employees of the island of Rhodes 2022-2025 (Duration 1.9.2022-31.8.2025)

Μετάβαση στο περιεχόμενο