23 Ιουλίου, 2024

Local Sectoral Collective Labour Agreement on the conditions of remuneration and working conditions of the Employees in the Hotel Enterprises in the Prefecture of Heraklion (Duration 1.4.2023-31.3.2025)

Μετάβαση στο περιεχόμενο