26 Φεβρουαρίου, 2021

ΚΥΑ για τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων

σχετικό έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Skip to content