22 Μαΐου, 2024

ΚΥΑ για τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων

Η υπ’ Αρ. οικ. 28700/1559 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων» (ΦΕΚ Β’ 3765)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο