23 Ιουνίου, 2024

ΚΥΑ για τον προσδιορισμό της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας

Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο