15 Ιουνίου, 2024

ΚΥΑ για τον προσδιορισμό της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο