27 Φεβρουαρίου, 2021

ΚΥΑ για τον καθορισμό της ΠΝΠ για κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575/25-5-2020 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 2076)

σχετικό έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Skip to content