16 Απριλίου, 2024

ΚΥΑ για τον καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

Η υπ’ Αρ. οικ.51083/2612 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020» (ΦΕΚ Β’ 5515)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο