24 Μαΐου, 2024

ΚΥΑ για την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων καταβολής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ13/οικ.16250/321/4-05-2020 (ΦΕΚ Β΄1655) ΚΥΑ δίνεται επιπλέον εφάπαξ προσαύξηση στην εισοδηματική ενίσχυση των πολυπρόσωπων νοικοκυριών, στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος που είχαν εγκριτική απόφαση χορήγησης κατά την 31η Μαρτίου 2020.

Ειδικότερα:

Τροποποίηση της Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β’/2281) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β’/4837)” και την Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019 (Β’/2194) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο