20 Ιουλίου, 2024

ΚΥΑ για την τροποποίηση ΚΥΑ προσδιορισμού της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις – εργοδότες

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 32085/1771/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 3371)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο