14 Ιουλίου, 2024

ΚΥΑ για την τροποποίηση απόφασης για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576 ΚΥΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/ 07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775)» (ΦΕΚ Β΄ 2029)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο