21 Απριλίου, 2024

ΚΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες

Η υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.37618/1492 ΚΥΑ με θέμα «Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β΄ 4253)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο