3 Μαρτίου, 2021

ΚΥΑ για την οικονομική ενίσχυση των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων

Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων

σχετικό έγγραφο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest
Skip to content