18 Ιουλίου, 2024

ΚΥΑ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Η υπ’ Αρ. 1. οικ.28700/1559 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων» (ΦΕΚ Β΄ 3765)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο